Coronavirus Covid-19 background - 3d rendering

Endring i reglane for alkoholservering frå 22. januar

Frå 4. januar 2021 har det vore nasjonalt forbod mot å servera alkohol på serveringsstader og arrangement. Det nasjonale forbodet opphøyrer frå midnatt natt til fredag, 22. januar.

Nasjonale reglar som gjeld frå midnatt natt til 22. januar:

  • Skjenkestopp ved midnatt.
  • Gjester kan ikkje sleppast inn etter kl. 22.00.
  • Alkoholservering kan berre skje i samanheng med matservering.

Elisabeth Winterthun
smittevernlege

Tips ein ven  Skriv ut