Energi- og klimaplan for Etne kommune 2011-2016

HØYRING
Etne formannskap vedtok 1.2.11 å leggje planframlegg ut på høyring i 6 veker, jf. PBL § 11-14.

Planen er lagt ut på  Etne tinghus og biblioteka.
Uttalefrist 28.3.11.

Merknadar kan sendast til: Etne kommune, p.b. 54, 5591 Etne, ev. firmapost@etne.kommune.no

 

Spørsmål kan rettast til fagansvarleg kultur og miljøvern Erik Kvalheim, tlf 53758221.

Her finn du:
Saksutgreiing

HøyringsutkastHøyringsutkast Energi og klimaplan.pdf

Tips ein ven  Skriv ut