Enge skule

Enge skule
Enge skule
  • Er ein kombinert barne- og ungdomsskule (1.-10. klasse)
  • Ligg i sentrum av Etne
  • Har to parallellar på alle årstrinn, om lag 405 elevar
  • Har SFO – tilbod kvar dag frå kl. 07.00 til kl. 16.30
  • Telefon forkontor: 53 75 81 80, faks nr. 53 75 81 81
  • Konstituert rektor: Ingunn Merete Steinstø, telefon 53 75 81 82
  • Skulen si e-post adresse.: post.enge.skule@etne.kommune.no

​​Heimeside

Tips ein ven  Skriv ut