ENJO sitt miljøfond gir kr 25.000

Gjer du, klubben din eller foreininga di noko bra for miljøet? Alle kan søkja om midlar frå
ENJO sitt miljøfond, til alle typar miljøprosjekt som ivaretar norsk natur.
25.000 kroner blir gitt til det miljøtiltaket som vinn fram!

Søknaden må innehalda:
- kort presentasjon av søkjar
- ønska formål for miljøprosjektet
- prosjektet sitt omfang og eventuelle samarbeidspartnarar
- kontaktperson
- referanse til nettside eller annan relevant informasjon

Send søknaden til ENJO NORGE, Hyggenvn. 35, 3440 Røyken.

Søknadsfrist 28.februar 2012.

Tips ein ven  Skriv ut