ENJOs miljøfond gir kr 25.000

til det beste miljøtiltaket som blir presentert innen 30. september

ENJOs miljøfond er opprettet av ENJO NORGE. Èn krone av hvert
solgte fiberprodukt går inn i miljøfondet.

ENJO NORGE har utvidet sitt miljøengasjement og samarbeider med Norges Naturvernforbund om å redusere utslipp av kjemikalier fra norske husholdninger.

Alle (enkeltpersoner, lag og foreninger) kan søke om midler fra
ENJOs miljøfond til alle typer miljøprosjekter som ivaretar norsk natur.
Det gis 25.000 kroner til det miljøtiltaket som vinner frem.

Søknaden må inneholde:
- kort presentasjon av søker
- ønsket formål for miljøprosjektet
- prosjektets omfang og eventuelle samarbeidspartnere
- kontaktperson
- referanse til nettside eller annen relevant informasjon
Søknaden sendes ENJO NORGE, Hyggenvn. 35, 3440 Røyken.
Søknadsfrist innen 30. september 2011.

 

Tips ein ven  Skriv ut