Ungdom

Er du bekymra?

Tilbod for pårørande til unge misbrukarar

Tema: Pårørande sine utfordringar i møte med rus og doping

Målgruppe: Foreldre og nære pårørande til unge misbrukarar

 

3 samlingar hausten 2013 – i Sandeid

Les plakaten her.

Tips ein ven  Skriv ut