Illustrasjon sjølvmord

Er du i krise, har store belastningar og/eller sjølvmordstankar?

Det er personar som kan hjelpa deg

Om du opplever ei krise, har store belastningar og/eller sjølvmordstankar er det viktig å vite at du ikkje er åleine om å ha det slik. Det finnest personar som kan hjelpa deg. Snakk med nokon du stolar på og fortel korleis du har det, eller ta kontakt med helsetenesta i kommunen eller ein hjelpetelefon.

Akutt situasjon: ring 113

Kommunale helsetenester  i Etne kommune

Fastlegen: 53758100
Opningstid kl 09.00-15.00

Helsestasjon/skulehelsetenesta: 53 75 81 08
Opningstid kvardagar  kl. 09.00-15.30

Psykisk helse- og rustenesta: 917 67 973 eller 954 91 353
Opningstid kl.  09.00-15.30

Legevakt:  116 117
Har ope heile døgnet

Hjelp på nett og telefon
https://nssfinfo.no/informasjon/

Helsenorge.no
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker

Tips ein ven  Skriv ut