Samarbeidsrådet for Sunnhordland_400x150

Etablerarkurs i Sunnhordland

Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil i saman med Hordaland fylkeskommune starta eit nytt etablerarkurs i haust. Kurset går over to dagar og vert arrangert på ettermiddag/kveldstid 26 og 27 oktober på Stord Hotel.

Målsetjinga med etablerarkurset er å gje dei som ønskjer å starta for seg sjølv, ei allsidig innføring i kva det inneber å starta opp si eiga bedrift, og å formidla kunnskap som ein treng for å kunna etablera og driva bedrifta. 

Gjennom kurset vil ein i hovudsak arbeida med forretningsplan, men deltakarane vil og få informasjon om selskapsformer, kva forsikringar ein må/bør ha, finansieringsordningar og anna nyttig informasjon som ein treng i ein oppstartsfase.

Til dei som går med tankar eller planar om å starta for seg sjølv, ta kontakt med Reidun Rykkje på Samarbeidsrådet for Sunnhordland for påmelding eller meir informasjon på tlf. 53 45 67 90

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut