Du er her: Heim Tenester A-Å

Etablerarprøven for serveringsverksemd

Oppdatert: 03.01.2017 14:33
Generelt
Omtale

Før ein serveringsstad kan få serveringsløyve, må dagleg leiar av serveringsstaden ha klart etablerarprøven. (Dette er ikkje det samme som kunnskapsprøven etter alkohollova.)

Etablerarprøven skal sikre at den som er ansvarleg for serveringsstaden, har dei nødvendige kunnskapane om økonomistyring og lovgjeving som har noko å seie for drifta. Kommunen skal halde prøven innan to månader etter at han har tatt imot melding om at du ønskjer å avleggje prøven.

Etablerarprøven er ein fleirvalsprøve. Du vil få 90 minutt til å svare på prøven. For å klare prøven må 40 av 50 svar vere rette. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Dagleg leiar i ei verksemd som har eller søkjer om serveringsløyve

Regelverk

Sjå spesielt serveringslova § 5 Krav om etablererprøveLover
Serveringsloven

Forskrifter
Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Rettleiing
Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler
Orientering om etablererprøven (rundskriv)
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Tenestetorg
Leder:Ragnhild Underhaug Ness
Kontaktpersonar
Beate Hetleflåt (Konsulent)
Telefon: 53758022
Mobil: 98826448
Telefaks:
Epost: beate.hetleflat@etne.kommune.no
Ragnhild Underhaug Ness (Leiar)
Telefon: 53758025
Mobil: 92039840
Telefaks:
Epost: ragnhild.underhaug.ness@etne.kommune.no
Sonja Frafjord (Konsulent)
Telefon: 53758000
Mobil:
Telefaks:
Epost: sonja.frafjord@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-01-03 14:33