MOT-Etne 2012_450x319_450x319

Etne kommune - Beste lokalsamfunn med MOT i region Sør/Vestlandet

MOT -15 ÅR. MOTkoordinator Siri Klokkerstuen melder om ei fantastisk jubileumsfeiring i Stokke i helga. Etne kommune vart beste Lokalsamfunn med MOT på Sør/Vestlandet i 2011. Gratulerer til Skodje, Levanger og Lørenskog som var dei tre andre i landet! Me er stolte og motiverte for ny innsats saman med flotte ungdommar!

Namn på gruppebilde:
Daniel Gullaksen, Lilly Lilledal, Anne Lien, Therese Brekke Lundal( MOT informatør), Siri Klokkerstuen(MOT koordinator), Elling Hetland(rådmann og MOT leiar), Hilgjerd Molnes ( MOT informatør), Ingrid Steinstø, Joanna Norheim Knutson og Damian Vika. Alle ungdommane er av Etne sine 12 Ungdom med MOT 2011-2012. Dei er kursa og tek utfordringar i arbeidet med MOT i Etne kommune.

Les meir på MOT sine sider.
Oppslag i GRANNAR 

Etne kommune har vore MOT-kommune sidan 2006. MOT er sterkt forankra i toppleiinga i kommunen som har knytt MOT sin filosofi inn i strategi, leiarfilosofi og kommuneplan. MOT i ungdomsskulen fungerer svært bra og resultatet på desemberundersøkinga, med snitt på 5,95, stadfestar at MOT-informatørane er ungdomlege, fokuserer på moglegheiter og ærlege i sine møte med ungdomen.

 

Tips ein ven  Skriv ut