Etne kommune har bytta bank og fått nytt kontonummer

22. august skifta Etne kommune bank. Fokus Bank kom best ut då kommunen inviterte bankar til anbodskonkurranse og er dermed kommunens hovudbankforbindelse dei neste 4 åra.

Etne kommune ser fram til eit godt samarbeid

I samband med bankbytte har kommunen fått nytt kontonummer: 8580.13.36200

Tips ein ven  Skriv ut