Etne kontrollutval

Innkalling til møte i kontrollutvalet

Møtet vert måndag 30. september kl. 13.00 på Etne tinghus.

Her kan du lesa sakskartet.

Tips ein ven  Skriv ut