Saman om ein betre kommune

Etne med i "Saman om ein betre kommune"

I eit brev frå Kommunal- og regionaldepartementet melder dei om at Etne kommune er tekne opp i programmet.

 

Som deltakar i programmet vert kommunen tildelt 300.000 kroner frå og med 2013.

Utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” tar tak i nokre av dei viktigaste utfordringane i kommunesektoren – sjukefråvere, kompetanse/rekruttering, heiltid/deltid og omdøme. Regjeringa, KS og arbeidstakar- organisasjonane underskreiv ei avtale om samarbeidet måndag 14. mars 2011.

Kommunalministeren har saman med KS og arbeidstakarorganisasjonane teke initiativ til eit samarbeid om desse viktige områda i kommunesektoren. Eit tal kommunar vil få støtte til arbeidet sitt med å få redusert sjukefråveret og det uønska deltidsarbeidet, få auka kompetansen og rekrutteringa til dei kommunale jobbane og betra omdømet til kommunen.

Les meir på samanom.no

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut