Ved

Fagdag gardsvarmeanlegg

Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for flisfyringsanlegg på garden din?  På vegne av samarbeidspartnarar inviterer Nærenergi Norge til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte. Innføring i gardsvarmeanlegg, råstoff, økonomi og Innovasjon Norge sine støtteordningar. Omvising på flisfyringsanlegg og produksjon av skogsflis.

Moglegheit for individuell oppfølging og rådgiving på gardsnivå i etterkant av fagdagen.

Program og påmelding

Tips ein ven  Skriv ut