Bål

Felles lokal forskrift om brenning av avfall

Etne og Vindafjord kommunar har lagt fram eit forslag om open brenning og brenning av avfall utandørs.

 

Framlegg frå Etne kommune

Framlegg frå Vindafjord kommune

 
Forskrift om open brenning

Me viser til vedlagte framlegg til ”Felles lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i utendørs småomnar, Etne kommune, Hordaland og Vindafjord kommune, Rogaland”, kommentarar til denne forskrifta og politiske utleggingsvedtak i begge kommunane.

 
Forskriftsforslaget er lagt ut til offentleg høyring ved annonsering i ei lokalavis (Grannar) og i Norsk Lysingsblad.
 
Høyringsperioden er 6 veker frå 19.11.12 og eventuelle merknader til saka skal vere motteke underteikna innan utgang av denne fristen . (Ut året)
 
 
 
Jørgen Hopland
Avd.leiar
Brannførebyggande avd.
Vindafjord - og Etne kommunar
Tlf.   53656107   Mob.95151264
E-post: jorgen.hopland@vindafjord.kommune.no
Teknisk bygg
5585 SANDEID
 
Tips ein ven  Skriv ut