Personale_stillingar

Ferievikarar

Pleie- og omsorg i Etne kommune treng fleire dyktige og motiverte ferievikarar.

Dette gjeld ferievikarar på institusjon, heimehjelp/praktisk bistand og hjelp inn mot bemanna bustadavdeling.
Er du framleis ledig og har ynskje om å bidra hjå oss, så er du hjerteleg velkommen. Du må ha sertifikat.

Ta kontakt med:
Vibeke Skjold Heggebø, avd.leiar institusjon, tlf 53 75 81 44
Ruth C.Økland, avd.leiar HSP, tlf. 482 52 577
Doreen Halleland PLO leiar, tlf. 416 92 464

 

Tips ein ven  Skriv ut