Siste nytt

Oppdrettslaks

Marine Harvest søkjer om løyve

Søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av laks og aure til forsøks- og forskningsformål ved Molnes i Etne kommune. Høyringsfrist 24. mai 2013.
25. 04. 2013
img_6676

Ja til settefiskanlegg i Fjæra

Ein strålande nøgd ordførar Sigve Sørheim har motteke klarsignal frå Miljøverndepartementet.
9. 10. 2012