Du er her: Heim Tenester A-Å

Følgjebevis for funksjonshemma

Oppdatert: 03.01.2017 14:41
Generelt
Omtale

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

Samarbeidspartnarar

Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

Regelverk

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.Lover
Forvaltningsloven
Praktiske opplysninger
Vedlegg

Passfoto

Sakshandsaming

Vi innhentar eventuelt fråsegn om ditt behov for følgje frå lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten i kommunen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Tenestetorg
Leder:Ragnhild Underhaug Ness
Kontaktpersonar
Sonja Frafjord (Konsulent)
Telefon: 53758000
Mobil:
Telefaks:
Epost: sonja.frafjord@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-01-03 14:41