Flyttemelding

Å melde flytting til Folkeregisteret er ein av dei aller viktigaste tinga ein må huske på når du skal flytte.

Skatteetatens informasjonssider for den som skal flytte er nyttig lesing, og eit godt hjelpemiddel for å huske på det viktigaste.
 
Postens flyttehjelp gir også mykje nyttig informasjon, og tilbyr både tenester og produkt til den som skal flytte.
Varig adresseendring må også meldast til posten, i tillegg til flyttemeldinga som skal sendast til Folkeregisteret. 
Skjema / hjelp for å melde varig adresseendring.

Nettstaden flytteportalen.no inneheld også mykje nyttig infomasjon som er aktuell for den som flytter.

Adresseendring / Adresseforandring
Varig adresseendring må også meldast til posten, i tillegg til flyttemeldinga som vert sendt til Folkeregisteret. 
Skjema / hjelp for å melde varig adresseendring.

 
Flytting til utlandet / Emigrasjon

Meld flytting til utlandet.
 

Folkeregister
Informasjonsside om folkeregisteret hos Skatteetaten.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut