Folkemøte om kommuneplan og kommunereform

Etne kommune arrangerer folkemøte i samband med revisjon av kommuneplan og arbeid med kommunereform. 

Ved å ta del i møtet får du:

  1. Informasjon om kommuneplanen og korleis du vidareformidlar dine innspel til revisjonen som no finn stad.
  2. Informasjon om kommunereforma og høve til å ta del i ei meiningsutveksling om den pågåande prosessen.

Møta finn stad: 

Torsdag 19. 3.2015 ved Halvfjordingen klokka 18.00

Måndag 23.3.2015 ved Skånevik kultur- og idrettshall klokka 18.00

Torsdag 26.3.2015 ved Skakkesenteret klokka 18.00

Alle er velkomne – unge vert særskild oppmoda om å  ta del.   

 

Tips ein ven  Skriv ut