Reiserekning

BL-010-Reiserekning-satsar (XLSX, 37 kB)

BL-011-Skjema for bilgodtgjering (XLSX, 27 kB)

Rutine for utfylling av reiserekning, oppdatert 08.01.19.pdf (PDF, 192 kB)