Foreldresupprt

Foreldresupport,- et døgnåpent, anonymt og gratis lavterskeltilbud

Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse

Foreldresupport plakat A3_lav (1).jpg

Mental Helses Hjelpetelefon drifter det landsomfattende tilbudet og Stine Sofies Stiftelse står for opplæringen av medarbeidere som skal betjene telefonen/chatten sammen med andre relevante fagpersoner fra bla Kripos, tidligere helsesykepleier Solveig Ude m fler

Foreldresupport er en egen support telefon og -chat for vordende og nybakte foreldre. Hver dag, hele døgnet er telefonen og chatten tilgjengelig for den som trenger hjelp, støtte eller veiledning i utfordrende situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten. Fra 15 03 20, i etterkant av iverksatte smitteverntiltak, utvidet Foreldresupport målgruppen sin til også å omfatte omsorgspersoner til alle barn i skolepliktig alder. En støtte for omsorgspersoner  i ulike situasjoner. 

Foreldresupporttelefonen er et nytt og forebyggende tiltak for å styrke bekjempelsen av vold og overgrep i nære relasjoner jmf Regjeringsplattformen og skal gi støtte til foreldre og andre omsorgspersoner i forkant av og når de står i krevende situasjoner, slik at de ikke utøver vold mot barnet eller hverandre.

Målet er å gi gode strategier via telefon eller chat for å utøve en trygg og god omsorg selv om hverdagen kan være krevende. Det å ha en fortrolig fremmed man kan ringe til/kontakte hele døgnet-særlig når tjenesteapparatet er stengt og nettverket sover-  kan redusere risikoen for at barnet utsettes for vold eller blir vitne til vold. Dette støttes av både helsefagpersonell og Kripos for å nevne noen.

Hver dag, hele døgnet – også i hele sommer- vil telefonen og chatten være tilgjengelig for den som trenger hjelp, støtte eller veiledning- eller bare noen å prate med om stort og smått.

Foreldresupport erstatter ingen offentlige tilbud og alle veilederne er spesialtrente i å trygge barnet og situasjonen samt å kartlegge hvorvidt det kan være snakk om et sykt barn slik at legevakt er rett sted å henvende seg.

Tjenesten er anonym men dersom veileder har mistanke om at en 3.person er i fare så vil politiet kontaktes på lik linje med retningslinjene Hjelpetelefonen arbeider etter.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Prosjektleder Sigrid Øyen Mull sigrid.oyen@mentalhelse.no
Prosjektmedarbeider Ida Halvorsen Engelstad ida.halvorsen@mentalhelse.no

Vi har et ønske om at vedlagte informasjonsskriv skrives ut og legges tilgjengelig for ansatte/kunder/klienter slik at så mange som mulig i målgruppen får informasjon om vårt nye tilbud.

Sammen kan vi redde barn fra overgrep!

Med vennlig hilsen

Ida Halvorsen Engelstad

Prosjektmedarbeider 
Foreldresupport/mental helse

Telefon 46802804

Tips ein ven  Skriv ut