Tongane

Forskrift for innføring av hamneavgift

Forskrifta ligg ute til høyring etter gjeldande regel i Forvaltningsloven Kap. 7, § 37.

 

Gjeld: Forskrift for bruk av kommunal kai, med prisar og vilkår for bruk av hamneanlegg.
 

Forskrift om anløpsavgift Etne (nynorsk).pdf

Priser og vilkår for bruk av kaier i Etne kommune.pdf

 

Ein kan sende merknadar på e-post til post@etne.kommune.no, innan 16. april.

Tips ein ven  Skriv ut