Bufetat - logo

Fosterhjemkampanjen 2012

I desember åpnet DD.KK.HH. kronprinsparet fosterhjemskampanjen «Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei». I sin hilsen roser H.K.H. Kronprinsen den samfunnsinnsatsen tusenvis av fosterforeldre bidrar med og oppfordrer alle til å spre filmen.

Over 10.000 barn og unge i Norge kan ikke bo hjemme. Behovet for fosterhjem er stort og barna med disse behovene bor i alle landes kommuner.


(Region øst: 59, sør 19, vest 45, Midt-Norge 29, nord 17: Kvalitetssikret 31.08.11- se fosterhjem.no for inndeling av områder).

Ni av ti som ikke bor hjemme bor i fosterhjem, og siden 1990 har antallet fosterhjem økt med over 50 prosent i Norge. Fosterhjemskampanjen «Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei» retter seg spesielt mot rekruttering av fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. Dette er en nettbasert kampanje hvor en film spres over internett via sosiale medier.

http://kampanje.fosterhjem.no

www.facebook.com/fosterhjem.no

Tips ein ven  Skriv ut