Frå 1. mai må alle norske bedrifter deklarere farleg avfall elektronisk

VIKTIG MELDING!

Farleg avfall er svært skadeleg for miljøet.

HIM.png

Det er difor viktig å sortere ut det farlege avfallet for å sikre etterbehandling i alle ledd. Miljødirektoratet stiller krav til alle verksemder om elektronisk deklarering av farleg avfall frå 1. mai 2016. Det er den som sit med avfallet som pliktar å gi korrekte opplysningar om avfallet sitt.

 

HIM Farlig avfall deklarasjon A4 (002).pdf

Veiledning for næringsavfall 2016_trykkeversjon.pdf

Tips ein ven  Skriv ut