Budsjett

Framlegg til budsjett 2012 - 2015

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn fram til 9. desember. Merknadar må sendast inn skriftleg til ordførar innan denne dato.

Her finn du link til:

Taldel
Tekstdel
Innspel til budsjett 2012
Kommentarar  - orientering om endringar i budsjett 2012

Møtebok: Sak 097/11  

Tips ein ven  Skriv ut