IMG_1355_6_7_tonemapped

Framlegg til overordna ROS-analyse

Høyringsfristen er sett til 15. januar 2020

Link til eksemplar av framlegg til overordna ROS-analyse for Etne kommune til høyring.

Merknadar kan sendast Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til post@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut