Friskliv

friskliv_etne.jpg

Friskliv, læring og meistring er for deg som ynskjer hjelp til å ta vare på eiga helse. Du kan gjennom tilboda få auka motivasjon til endring av levevanar, og/eller rettleiing til å leve med ulike helseutfordringar.

Diabetes type II.jpg

For oppfølging treng du ein Frisklivsresept som er ei tilvising som gir deg tilgang til tidsavgrensa, strukturert rettleiing og oppfølgingstiltak, som startar og avsluttast med ein helsesamtale.

Du kan ta direkte kontakt med frisklivsrettleiar i kommunen, eller bli tilvist av lege, anna helsepersonell eller nav. Målet er at du som deltakaren skal bli i stand til å ta vare på eiga helse gjennom eigen aktivitet eller som deltakar i andre lokale tilbod etter oppfølginga.

Lik oss på Facebook!

 

Helsesamtale

Fysisk aktivitet

Kosthald

Psykisk Helse

Gruppebasert trening og undervisning

Pårørande

Kontaktinformasjon

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut