Siste nytt

Hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt
9. 03. 2018
kronhjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt.
17. 03. 2017
hjort

Viltnemnda i Etne

Fristar for godkjenning av vald og dispensasjon frå minstearealet.
14. 03. 2016