lottstift

Frivillige organisasjonar - refusjon av meirverdiavgift

Såg du denne annonsa i Grannar?
Frivillige organisasjonar som har hatt utgifter til meirverdiavgift i 2017, kan få dette refundert via denne ordninga. 
Søknadsfrist 1. september.
PS: Lokale og regionale lag som er knytte til eit sentralledd, treng ikkje søkja sjølve, men skal få momskompensasjon via sentralleddet.

Sjå meir informasjon her: lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Tips ein ven  Skriv ut