Øvre Fitja

Fylkesmannen stadfester reguleringsplan for Øvre Fitja

Fylkesmannen i Hordaland har i brev til Etne kommune 18.6.13 stadfesta Etne kommunestyre sitt vedtak av 18.12.12., K-sak 096/12, om godkjenning av detaljregulering for Øvre Fitja i Etne.

Kommunestyrevedtaket vart påklaga av nabo. Etne kommune v/ komité Forvaltning avviste klaga i møte 21.3.13, og fylkesmannen har no gjort det same. Vedtaket til fylkesmannen er endeleg og kan ikkje påklagast.

 

Sjå heile reguleringsplanen her.

Tips ein ven  Skriv ut