Fysisk_psykisk

Fysisk og psykisk funksjonshemming

                  Kontaktinformasjon                   

Opningstid: 9-15
Telefon: 53 75 80 00
Epost: post@etne.kommune.no
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Kommunen har tenester for å støtte personar med fysisk og-eller psykisk utviklingshemning og deira pårørande.

Det kan vera opplæring til å mestre daglege gjeremål, praktisk hjelp i kvardagen,nødvendig helsehjelp, ivareta sosiale behov og støtte til pårørande. 

Meir om tenesta:

Barn som pårørande

Helsetenester

Konsulent funksjonshemma

Miljøarbeidstenesta

Personleg assistanse praktisk bistand

Personleg assistanse praktisk bistand, opplæring

Støtte til pårørande

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut