Gaupe

Gaupeseminar

Ope møte i Vindafjordhallen, Nedre Vats torsdag 10/3 kl. 19.00

• Foredrag om gaupa og gaupejakt v/ Eivind Lurås
• Hjortebestanden på Haugalandet: Oppgang eller stagnasjon ?
   v/ Kjell Netland

Arr: Vats Sau og Geit
Det Interkommunale Hjorteviltutvalet

 

Tips ein ven  Skriv ut