Du er her: Heim Tenester A-Å

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

Oppdatert: 03.01.2017 14:40
Generelt
Omtale

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

Regelverk
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal leggje fram dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

Apostillestadfesting får du hos Statsforvaltaren ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Tenestetorg
Leder:Ragnhild Underhaug Ness
Kontaktpersonar
Ragnhild Underhaug Ness (Leiar)
Telefon: 53758025
Mobil: 92039840
Telefaks:
Epost: ragnhild.underhaug.ness@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-01-03 14:40