Du er her: Heim Tenester A-Å

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

Oppdatert: 22.01.2019 11:40
Generelt
Omtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Statsforvaltaren, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Målgruppe

Kriterium/vilkår

Samarbeidspartnarar

Regelverk

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.Lover
Opplæringslova
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Rådmann
Leder:Hilde Aartun Haraldseide
Telefon:53758020
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-01-22 11:40