Kjempespringfrø_FOTOCatrineCurle

Hagerømlingar

Vi har lange tradisjonar for å importere prydplantar til hagar og parkar. Som regel er plantane berre til glede, men når dei finn vegen over hagegjerdet, kan dei lage trøbbel. Desse plantane kallar vi hagerømlingar.

Mange importerte hageplantar har eigenskapar som gjer at dei konkurrerer ut andre plantar, dei er hardføre og dei spreier seg raskt. Dette er gode eigenskapar i et blomsterbed, men i vill natur trengjer dei bort stadbundne artar og skapar monokulturar heller enn biologisk mangfald.

Les meir på nettsidene til Fylkesmannen

Tips ein ven  Skriv ut