Du er her: Heim Legat

Halvor og Bertha Auestad's legat.

Legatet har sitt utspring i eit gåvebrev til Etne kommune frå Halvor Auestad og Bertha Auestad i samband med Halvor Auestad's 80-års fødselsdag den 28. april 1950. Gåvebrevet, som også fungerar som vedtekter for legatet lyder som følgjer:
 

Halvor og Bertha Auestad's legat.
Undertegnede Halvor Auestad og Bertha Auestad skjenker herved, i anledning Halvor Auestad's 80-årige fødselsdag, til Etne kommune v/ordfører et beløp, stor kr. 10.000,- -Ti tusen kroner -. Det er giverens ønske at gaven skal utgjøre et legat med urørlig kaptial, og at legatets renter hvert år nyttes til like premier til det to personer innen Etne hered som i vedkommende år har felt de fleste ville raudrev innen herredets grenser.
 

Legatet, hvis navn skal være:
Halvor og Bertha Auestad's legat, skal bestyres av Etne formannskap, og dette skal også foreta de årlige premieutdelinger. Hvis der noe år ikke blir felt noen raudrev, blir renten for vedkommende år å tillegge kapitalen.
Auestad i Etne, den 28. april 1950.