Diabetes

Har du eller kjenner du nokon med diabetes type II?

Januar 2014 startar kommunane Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal opp med gruppebasert trening og undervisning til personar med diabetes type II.

Tilbodet vil også gi deltakaren individuell oppfølging med motiverande samtale. Ein vil trekke inn fagkompetanse med fokus på å leve godt med diabetes. Målet er å mestre utfordringane ein kan ha ved denne diagnosen.

Dette er eit samarbeid mellom kommunane, Høgskulen Stord/Haugesund, Helse Fonna og Diabetesforbundet.

Tiltaket vil vera lokalt i din kommune, og er gratis.

 

For påmelding og meir informasjon ta kontakt med:

Etne
Elisabeth Lunde Sørheim  415 28 954
eller Randi Marie Vannes  537 58 550

Vindafjord
Eli Sandsgård  489 96 208

Sauda
Hege Lunde  952 32 417

Suldal
Ingvill Hoås  479 65 458
eller Nina Steine  473 18 065

Les plakaten!

Tips ein ven  Skriv ut