Marit E

Haugalandsløftet

Marit E. Ness er no på plass i jobben som prosjektleiar for det interkommunale kompetanseprosjektet Haugalandsløftet.

10 kommunar samarbeider i prosjektet der ein ønskjer å stimulera til forskningsbasert kompetanseutvikling for skule, barnehage og PP- tjeneste. I Haugalandsløftet er det bl.a. ein uttalt målsetting om å bidra til at ansatte i skule og barnehage i enda større grad enn i dag får kompetanse på å tilrettelegge og tilpasse sine lærings- og utviklingsmiljø til det enkelte barn sitt behov. Fokus er særlig på tverrfaglig og flerfaglig samhandling, kompetanseheving, kvalitetssikring og fornyelse/ forenkling.

Kommunane ønskjer meir heilskapleg tenkning på dei arenaene der barn oppheld seg, og ønskjer målretta innsats som settes inn tidlig i barnets utviklingsløp. 

Tysvær kommune er vertskommune for prosjektet. Eg har kontorplass i Tysvær rådhus og har epost: marit.ness@haugalandsloftet.no, tlf 52 75 70 70, mob. 951 49 783, postadresse: Tysvær kommune, Rådhuset, postboks, 94, 5575 Aksdal.

Mvh
Marit E. Ness
Prosjektleiar Haugalandsløftet
 

Tips ein ven  Skriv ut