Førsteplass

Heder og ære i vente for årets bedrift!

Etne Næringsutvikling lanserer saman med sine samarbeidspartnarar ein pris som går til ein næringsaktør som har utmerka seg særskild positivt.

* Innspel på kandidatar kan koma frå bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar
* Innspel skal kort grunngjevast (skriftleg)

Frist for innspel: 15. juli
Send forslag til: post@etne-naringsutvikling.no

Den som vert tildelt prisen skal ha utmerka seg positivt innan eitt eller fleire av fylgjande område:
• lokal verdiskaping gjennom arbeidsplassar
• omdøme for eiga verksemd og Etne Kommune
• kompetanseutvikling og servicenivå
• resultatutvikling
• evne til innovasjon og nytenking
• arbeidsmiljø og HMS
• samarbeid mellom bedrifter og bransjar

Ta gjerne kontakt med underteikna dersom de har spørsmål.
Sjå elles vedlegg for retningslinjer.

mvh

Etne Næringsutvikling SA
- med sikte på framtida!

Asbjørn Moe
E post@etne-naringsutvikling.no
W www.etne-naringsutvikling.no
T 97771755
F 53771525

Pb 78
5591 Etne


 

 

Tips ein ven  Skriv ut