Helsestasjon

Gratulerer med den nyfødte og hjarteleg velkommen til helsestasjonen!

 

 

Å bli foreldre er ei stor hending! Den første tida treng de til å bli kjent med barnet dykkar. Me på helsestasjonen ønskjer å bidra til ein trygg start og god oppfølging i sped – og småbarnstida. Me legg vekt på ressursane i familien og i nærmiljøet. Me er særleg oppteken av den første tida til barnet i familien og samspel og tilknytning mellom foreldre og barn.

Helsestasjonen er eit lågterskeltilbod der du kan ta direkte kontakt med oss.

Helsestasjonen sitt arbeid skal bidra til:

  • at foreldre opplever meistring i foreldrerolla og styrke samspel og tilknytning mellom foreldre og barn                                                                                                       
  • fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped– og småbarn                                      
  • førebyggje, avverge og avdekke vald, overgrep og omsorgssvikt                                    
  • avdekke fysisk og psykisk utviklingsavvik tidleg                                                                
  • bidra til at barn får oppfølging og blir henvist vidare ved behov

Helsestasjonen tilbyr heimebesøk til alle nyfødte. Me har oppfølging av sped- og småbarn etter nasjonalt program. Konsultasjonene inneheld helseundersøkingar, foreldrerettleiing, helseopplysning og vaksinasjon.

Tema i konsultasjonane kan vera amming/flaskemating, mat, søvn, trivsel og utvikling, motorikk, samspel og tilknytning, omsorgsmiljø, foreldrerolla og foreldrekvardagen elles.

Faste konsultasjonar:

Faste konsultasjonar:
Alder Kven treff du? Vaksiner
Nyfødt Heimebesøk av jordmor og helsesjukepleiar
2-4 veker Undersøking og rettleiing av Helsesjukepleiar
6 veker Undersøking og rettleiing av Helsesjukepleiar/lege Vaksinasjon jamfør retningslinjer
8 veker Trivselssamtale med fokus på psykisk helse mor
Ca 2 månader Barselgruppe - tema: Motorisk utvikling ved fysioterapeut og samspel ved helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
3 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
4 månader Gruppe - tema: Samspel og introduksjon til fast føde ved helsesjukepleiar - og individuell helsekontroll
5 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
6 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege
Ca 7 månader Gruppe - tema: Tannpleie ved tannpleiar, trygghetssirkel ved helsesjukepleiar
8 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
10 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
12 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege Vaksinasjon jamfør retningslinjer
15 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
17/18 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
2 år Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege. Språkvurdering
4 år Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar. Syn- og hørselstest og språkvurdering

Film til alle nybakte foreldre: I trygge hender - YouTube

Les meir om helsestasjonstenesta her: Helsestasjon 0–5 år - Helsedirektoratet

Les meir meir om vaksinane her: Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon

Me har samla gode lenker med kunnskapsbasert informasjon til deg og barnet ditt:

Barnet si utvikling og samspel

Baby (bufdir.no)

Babyens signaler og behov (bufdir.no)

Spedbarnets språk - Forstår du hva barnet prøver å fortelle deg? - YouTube

Forstå barnets utvikling 0-5 år (bufdir.no)

Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder Norsk - YouTube

Hører barnet? - NHI.no

Amming, morsmelkerstatning og mat

Mat og måltider for spedbarn - Helsedirektoratet

Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn - Helsedirektoratet

Amming og mat til spedbarn - helsenorge.no

Etter fødsel

Etter fødsel - helsenorge.no

Nyfødt barn, sjekkliste - NHI.no

Fødselsdepresjon - helsenorge.no

Søvn

Trygt sovemiljø for spedbarnet | Landsforeningen uventet barnedød (lub.no)

Søvn hos spedbarn - helsenorge.no

Søvnproblemer hos sped og småbarn - YouTube

Vaksine

Microsoft Word - Oversikt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.docx (fhi.no)

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Foreldrehverdag

Foreldrehverdag (bufdir.no)

Gode råd ved sjukdom

Barnesykdommer og vanlige plager hos barn - helsenorge.no

Foreldrebrosjyrer - Farmasøytisk institutt (uio.no)

Når barnet har feber - NHI.no

Når må barn være hjemme fra barnehagen? - FHI

Barnet sitt miljø og sikkerheit

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn - helsenorge.no

Barns miljø og sikkerhet / når barnet skader seg - Helsedirektoratet

https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/

Dyrebarlast-2018_endelig-versjon.pdf (tryggtrafikk.no)

Snus - helseskader - helsenorge.no

Passiv røyking - helsenorge.no

Rus

Alkohol og amming - Alt du bør vite om alkohol når du ammer- Av-og-til (avogtil.no)

Alkohol og barn - Drikke foran barna? Dette bør du tenke på! - Av-og-til (avogtil.no)

Gravid og alkohol - NHI.no

Vald, overgrep og omsorgsvikt

I trygge hender - YouTube

Hva gjør du når barnet ditt gråter? by StineSofiesStiftelse - Issuu

 

Ring til oss, skriv ein e-post eller send ei melding

Me er ikkje alltid tilgjengeleg på telefon. Då kan du sende SMS og e-post til helsestasjonen. Me tar kontakt så snart me ser meldingen. 
Mobilnr.: 91344955

Med venleg helsing

Elin Grindheim Hovda             Anette Huse                                          
Leiande helsesjukepleiar       Helsesjukepleiar                                                       
488 92 022                                 974 05 903     

Synnøve Lovra Viskjer           Margaret Bull-Tornøe                                           
Helsesjukepleiar                     Helsesjukepleiar                                                      
480 38 334                               905 87 150

Evnt. mail.    
helsestasjon@etne.kommune.no

elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no                                                   
anette.huse.borgen@etne.kommune.no 
synnove.lovra.viskjer@etne.kommune.no
margaret.bull.tornoe@etne.kommune.no

 

Lovgrunnlag: Lov om kommunal helse– og omsorgsteneste og retningslinjer for barselomsorg og helsestasjonsvirksomhet frå Helsedirektoratet.   

Konsultasjonane og observasjonar blir dokumentert i journal etter forskrift om pasientjournal og Helsepersonellova            

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
E-post
Telefon 53 75 81 08
Mobil 91 34 49 55

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Relatert innhold

Facebook helsestasjonen