Jordmor - svangerskapsomsorg

  

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg.  Du kan velje om du vil gå til fastlegen din, jordmor eller ein kombinasjon av desse. Tilbodet er gratis, og skal sørge for at du får råd og rettleiing, slik at både du og barnet har det best mogleg.

Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskaps-konsultasjon rundt svangerskapsveke 6-12. Ta gjerne kontakt tidleg, eventuelt og ved planlegging av graviditet. Du kan òg få rådgjeving knytt til samliv og til foreldrerollaJordmor har og tilbod om heimebesøk etter fødsel og etterkontroll for deg som barselkvinne 6-8 veker etter fødsel. Jordmor jobbar to dagar i veka på helsestasjonen.Les og sjå meir om svangerskap og graviditet på gode kunnskapsbaserte lenker under:

Gravid - helsenorge.no

Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge - Helsedirektoratet

Fosterdiagnostikk - helsenorge.no

Rutineultralyd i svangerskapet.pdf (helsedirektoratet.no)

Videoar om graviditet, fødsel og barselstid - helsenorge.no

Gode levevaner før og i svangerskapet - Helsedirektoratet

Kjenn liv

Graviditet og arbeidsmiljø (arbeidstilsynet.no)

Matportalen - råd til gravide

Gode levevaner før og i svangerskapet - Helsedirektoratet

TryggMammamedisin - Råd om trygg medisinbruk

Foreldrepenger - www.nav.no

Nyfødtscreening (føllingprøve)

Influensavaksine til gravide - FHI

Familieambulatoriet - Helse Fonna (helse-fonna.no)

I trygge hender (nsf.no)

Hvordan du ammer ditt barn – Noen råd den første tiden.pdf (helsedirektoratet.no)

Ammehjelpen

Unntaksåret - det første året som foreldre - YouTube

Føde og barsel Haugesund - Helse Fonna (helse-fonna.no)

Føde og barsel, Stord sjukehus - Helse Fonna (helse-fonna.no)

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
E-post
Telefon 53 75 81 08

Opningstider i Etne
Måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Besøksadresse:
Holmavegen 24, gamle omsorgssenteret
Telefon: 53 75 81 08

Opningstider i Skånevik
Torsdagar og etter avtale
Besøksadresse:
Skåneviksvegen 17, helsesenter/doktorhagen
Telefon: 53 75 85 02

Karin Skjoldal
Jordmor
E-post