Friskliv, læring og meistring

Etne kommune har i dag ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at dei ulike tenestane i kommunen arrangera tilboda. Omgrepa friskliv,læring og mestring omfattar førebyggjande, helsefremmande og det å læra å leva med ulike helseutfordringar. Tilboda kan vere individuelle og i grupper. 


Aktuelle tilbod:

Helsesamtale

Frisklivstrening ute

Frisklivstrening basseng

Bra mat kurs