Friskliv, læring og meistring

Etne kommune har i dag ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at dei ulike tenestane i kommunen arrangera tilboda. Omgrepa friskliv,læring og mestring omfattar førebyggjande, helsefremmande og det å læra å leva med ulike helseutfordringar. Tilboda kan vere individuelle og i grupper. 


Aktuelle tilbod:

Helsesamtale

Frisklivstrening inne

Frisklivstrening basseng

Bra mat kurs (v/behov)

Digitale kurs i søvn og røyke- og snusslutt

Kontaktinformasjon

Elisabeth Høyland
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 41 52 89 54