Fysisk og psykisk funksjonshemming

Kommunen har tenester for å støtte personar med fysisk og/eller psykisk utviklingshemning og deira pårørande.

Det kan vera opplæring til å mestre daglege gjeremål, praktisk hjelp i kvardagen, nødvendig helsehjelp, ivareta sosiale behov og støtte til pårørande. 

Kontaktinformasjon

Fysisk og psykisk funksjonshemming
E-post
Telefon 53 75 80 00

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne