Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphald

Etne kommune leiger ØH-senger i Tysvær kommune.

Sjå meir informasjon her.