Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19:

 

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.


Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. 
Risikonivået er sett til nivå 1.

Det er framleis dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Status: I veke 24 vart det meldt om 1 smitta person, denne er allereie ferdig med isolasjon og smittesporinga viste at smitten var avgrensa til denne eine personen. Risikonivået i kommunen er fortida på nivå 1.

Status

Etne kommune har fått meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen denne veka. Smittesporing er ferdig, og omfanget er avgrensa. I tillegg er fleire personar i karantene i Etne. Desse er knytt til Covid-19 smitte utanfor vår eigen kommune. 

Etne Legekontor stiller seg bak faglege tilrådingar frå FHI og Den norske Legeforening og vil ikkje tilby Jansen vaksinen mot korona. Det er derfor ikkje nødvendig å kontakte legekontoret for vurdering av dette. 

 Koronasertifikatet er nå tilgjengeleg på Helsenorge.no

 Me oppfordrar studentar som har planar om å studera utanlands om å ta kontakt med oss allereie nå for å oppnå fullvaksinering før avreise.

 Det er meldt om 1 Covid-19 smitta person i Etne kommune fredag 4.6. Smittesporing er ferdig og omfanget er avgrensa.