FHI har tilrådd at vaksne med alvorleg svekka immunforsvar nå skal få tilbod om ein 3. dose koronavaksine. Dei dette gjeld vil få brev frå sin behandlande lege på sjukehuset med oppmoding om å kontakta vaksinekontoret i eigen kommune. Det skal gå minst 4 veker mellom 2. og 3. dose koronavaksine. 

Regjeringen har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet si tilråding om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.   

 

 

Status: Det er ikkje rapportert om fleire smitta sidan siste pressemelding fredag 13. august. Risikonivået er sett til nivå 1 i kommunen. Me opplever at desse smittetilfella er avgrensa.

Torsdag 19. august startar skulane i Etne kommune opp att. Skulane startar opp på grønt nivå, og har fokus på gode smittevernrutinar. 

Etne kommune har denne veka fått meldt to covid-19 smitta. Alle nærkontaktar har fått beskjed.

Smittestatus: Siste veka er det meldt om 1 smitta i Etne kommune. Smittesporinga er ferdig.

Det er påvist korona hos ein person i Etne kommune.

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.