Nytt: Tilbod om oppfriskingsdose med 4. dose koronavaksine til dei over 80 år som ikkje har gjennomgått koronasjukdom. 

 

Alle som skal reise til utlandet har sjølv ansvar for å setje seg inn i landet sine reglar for innreise i god tid før avreise. Dette gjeld òg reglar for koronasertifikat. Reglane kan vere ulike frå land til land, og ein bør også følgje med på eventuelle endringar som kan kome.

 

I veke 6 var det rekordmange som hadde Covid-19 smitte i Etne kommune. 

Regjeringa har laurdag 12. februar, fatta vedtak om endringar i koronatiltaka.
Alle endringane gjeld frå kl. 10.00 laurdag 12. februar 2022

Den forventa smittebølga av Covid-19 har nådd Etne kommune, med raskt stigande smittetal i heile kommunen.

Regjeringa har, tysdag 1. februar, fatta vedtak om endringar i covid-19 tiltak. Alle endringane gjeld frå kl 23.00 tysdag 1. februar 2022

Med aukande smitte i kommunen og endring i Covid-19 forskrifta vel kommunen nå å endra TISK strategien. 

I veke 4 fekk me meldt om 35 positive testar i Etne kommune. 

Frå 26. januar 2022 vert det endring i karantenereglane for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

 

Aukande Covid-19 smitte i heile landet, og stigande tal også i Etne kommune. I veke 3 fekk 16 personar i Etne kommune påvist Covid-19.