I løpet av denne veka, veke 22, så skal barnehage og skule over på ei drift på grønt nivå. Barnehagane og skulane treng litt tid på å snu over til grønt nivå, og meir informasjon kjem i frå einingane ut til føresette. Me er framleis i ein pandemi, men på grønt nivå. Barnehagane og skulane kjem til å seia litt om kva som ligg i dette. 

 

Status
Det er ikkje rapportert om smitte i Etne kommune siste veke. Risikonivå i kommunen er sett til nivå 1.  Etne kommune føl nasjonale råd og reglar. 

 

Status:   

Det er ikkje rapportert om smitte av Covid-19 viruset i Etne siste veka. Risikonivået i kommunen er sett til nivå 1. 

Status:
Det er ikkje rapportert om smitte av Covid-19 viruset i Etne siste veka. Risikonivået i kommunen er sett til nivå 1. 

 

Etne kommune har fått tildelt kr 375000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er spesielt råka av Covid-19. Søknadsfrist 21. mai 2021.

Status: Det er ikkje meldt om smittetilfelle av Koronavirus i Etne kommune siste veka. Smittesituasjonen i omliggande kommunar er roleg og risikonivået til Etne kommune er satt til nivå eitt.

Status: Det er ingen smitta i Etne kommune siste veka. Det sit nokre få personar i karantene. Det er generelt lite smitte i kommunane rundt oss, og Helse Fonna har nå grøn beredskap. Risikonivået i Etne kommune er derfor på nivå 1 i starten av veke 17.

 Status: Det er ingen tilfelle av Covid-19 i Etne kommune, og svært få tilfelle av Covid-19 i kommunane rundt oss. Risikonivået blir derfor satt til 1.

Status: 
Det er ingen meldte tilfelle av Covid-19 i Etne kommune. 

Status: 

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle av Covid-19 i Etne kommune i påskeveka. Status på Haugalandet tyder også på ei betring i dei omkringliggjande kommunane.