Pressemelding veke 4 - Hurtigtest og PCR

Sonja Frafjord Aukande Covid-19 smitte i heile landet, og stigande tal også i Etne kommune. I veke 3 fekk 16 personar i Etne kommune påvist Covid-19. 

Covid-19 testing i Etne kommune. Hurtigtest og PCR

Det blir nå endringar i kven som treng å ta PCR test. Sjå tekst under.

Kvar kan eg få utlevert Covid-19 hurtigtestar?

I Etne kommune vil utlevering av Covid-19 hurtigtestar skje frå to stadar:

1) Etne Apotek (innanfor opningstida)
2) Skånevik Legekontor (Måndag tom Torsdag kl 9-15)

Kven kan få gratis testar?

Følgjande personar kan få utlevert gratis testar for å testa seg for Covid-19

1) Personar som er utsett for smitte, og er definert som nærkontaktar (både øvrige nærkontaktar og husstandsmedlemmer)

2) Personar som har symptom på Covid-19, og som ikkje kan/skal teste seg på teststasjonen i Vindafjord.

Ein person får utdelt 1 eske med 5 testar i. Dersom ein heil familie med fleire born treng testing kan ein få utlevert fleire esker.

Kva med helsepersonell, og tilsette i barnehage og skule?    Disse personalgruppene får testar gjennom arbeidsplassen sin.

Kven får ikkje gratis testar?

Gratis sjølvtestar frå kommunen skal ikkje brukast ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivarar for testing av eigne tilsette, av organisasjonar eller frå arrangørar eller private som ønskjer testing til arrangement og sosiale samankomstar i offentleg eller privat regi.

Testar til slikt formål kan kjøpast på apotek og butikk.

Kva gjer eg dersom hurtigtesten er positiv?

Meld frå til kommunen/smittesporingsgruppa via denne lenka: Sjølvregistrering av koronatester og nærkontakter | ReMin

Ein positiv hurtigtest er ein positiv prøve, og for mange er det nå ikkje behov for ein PCR test for å stadfesta at hurtigtesten stemmer. Ein må handle ut frå svaret på hurtigtesten, gå i isolasjon og varsle nærkontaktar.

Bekreftande PCR-test vert ikkje tilrådd til følgjande personar:

  • Personar som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
  • Personar som har mottatt to dosar Koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månadene.

Bekreftande PCR-test eller bekreftande antigen hurtigtest til profesjonelt bruk vert tilrådd vidareført til følgjande personar:

  • Personar med primær eller sekundær immunsvikt, derunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personar utan oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Time til PCR test kan du bestilla deg her:  Koronatest - Vindafjord kommune     


Elisabeth Selland Winterthun
Kommuneoverlege