Om smittesituasjonen

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i Etne kommune. Smittetala vert oppdatert kvar måndag.  

Smittetal
Vekenummer Positive prøvesvar
Veke 1 - 2022 8
Veke 2 12
Veke 3 16
2021
Veke 52 4
Veke 51 1
Veke 50 2
Veke 49 4
Veke 48 4
Veke 47 11
Veke 46 5
Veke 45 15
Veke 44 5
Veke 43 2
Veke 42 8