Koronatesting

Tilbodet om koronatesting hos teststasjonen i Ølen er avslutta. Du kan framleis få utlevert hurtigtestar frå Skånevik legekontor og apoteket i Etne senter.

Koronatest i samband med reise

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert at det ikkje lenger er grunnlag for å be kommunane om å leggja til rette for å tilby testing kor føremålet er å oppfylle dokumentasjonskrav på smittestatus for covid-19 når ein skal ut å reise.

For dei som har behov for test, så kan ein ta kontakt med private aktørar som til dømes Salubritas reisemedisin https://salubritas.no/

Har du nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk?

Do you have newly arisen respiratory tract symptoms?
Read the flow chart

Reiser til og frå utlandet

Kontaktinformasjon

Service og fellestenester
E-post
Telefon 53 75 80 00

Opningstid
Måndag til fredag 09.00-15.00

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne